Ανάμεσα στα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου το Καποδιστριακό

Ανάμεσα στα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου το Καποδιστριακό

Ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου συγκαταλέγεται και ένα ελληνικό, σκορπίζοντας χαρά και περηφάνια στον κλάδο της εκπαίδευσης που έχει πληγεί το τελευταίο διάστημα.

Το ελληνικό πανεπιστήμιο λοιπόν που φιγουράρει ανάμεσα στα διασημότερα του κόσμου είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σύμφωνα με στοιχεία που αντλούν οι πρυτανικές αρχές του Ιδρύματος με βάση τη θέση του στις διεθνείς κατατάξεις.

Από τα τουλάχιστον 18 χιλιάδες Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα παγκοσμίως, τα περισσότερα συστήματα κατάταξης, στην 1η φάση αξιολόγησης, ξεχωρίζουν τα καλύτερα 1.000 ή 4.000 Ιδρύματα και στη συνέχεια, στη 2η φάση αξιολόγησης, προχωρούν στις τελικές κατατάξεις σε έναν κατάλογο 500 ή 1.000 Ιδρυμάτων».

Έπειτα λοιπόν από αυτή την κατανομή, το ΕΚΠΑ συγκαταλέγεται «στο 5% περίπου των καλύτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον κόσμο». Ωστόσο σύμφωνα με με το σύστημα Academic Ranking of World Universities (ARWU), γνωστό ως κατάταξη της Shangai, που αξιολογεί συνολικά τα καλύτερα 1.200 Πανεπιστήμια, σε ετήσια βάση, επί των 18.000 Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως και δημοσιεύει την κατάταξη των 500 πρώτων, για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

 ARWU   

Έτος Διεθνής Θέση

2003 251-300

2004 302-403

2005 203-300

2006 301-400

2007 203-304

2008 201-302

2009 201-302

2010 201-300

2011 201-300

2012 301-400

2013 301-400

2014 301-400

2015 301-400

Τα πανεπιστήμια βαθμολογούνται με μία σειρά δεικτών ακαδημαϊκής ή ερευνητικής επίδοσης. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται:

1. η βράβευση με βραβείο Nobel ή αντίστοιχο θεματικό βραβείο,
2. η ύπαρξη ερευνητών με υψηλό αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών,
3. η δημοσίευση στις διεθνούς κύρους επιστημονικές επιθεωρήσεις Nature ή Science,
4. η καταχώρηση δημοσιεύσεων σε κύριες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και
5. η κατά κεφαλήν ακαδημαϊκή επίδοση του ιδρύματος.

Με βάση την κατάταξη ARWU- (Broad-)SUBJECT, το ΕΚΠΑ καταγράφει ακόμη υψηλότερη επίδοση παγκοσμίως στα εξής επιστημονικά πεδία:

   Πεδίο Κατάταξη ARWU-SUBJECT

(2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009)

Medicine 101-150 101-150 101-150 101-150 EK EK EK

Physics EK EK 101-150 101-150 EK  EK EK

Computer Science EK 151-200 101-150 101-150 76-100 76-100 76-100Σχόλια