Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων  «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 1900-2015»

Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 1900-2015»

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης, κυκλοφορούν μια νοσταλγική Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων αφιερωμένη στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Η ιστορία:
Ο θεσμός του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου εμφανίστηκε στην αυτόνομη Κρητική Πολιτεία το 1900 και λειτούργησε στο πλαίσιο των ταχυδρομείων του νησιού από το 1902 μέχρι το 1915, οπότε και το διαδέχτηκε το αντίστοιχο ελληνικό αφού η Κρήτη είχε ενσωματωθεί στη χώρα από το 1913.
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εξελίχτηκε σε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία με κύρος και αξιοπιστία, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του πληθυσμού των πόλεων και της υπαίθρου και συγκεντρώνοντας σημαντικό μέρος της λαϊκής αποταμίευσης.
Στις αρχές του αιώνα μας είχε ήδη εξελιχθεί σε δυναμικό τραπεζικό οργανισμό με διευρυμένη δραστηριότητα, με σημαντική διεισδυτικότητα στους μικρούς επενδυτές/αποταμιευτές και αξιόλογη ρευστότητα χωρίς να απολέσει τον κοινωνικό του χαρακτήρα. Το2013, συγχωνεύτηκε με την Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ ως «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο».

Σήμερα:
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, σταθερός συνοδοιπόρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στη μακρόχρονη πορεία του, εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να εξυπηρετούν τους καταθέτες-αποταμιευτές σε όλη την χώρα. Με την έκδοση της Αναμνηστικής Σειράς Γραμματοσήμων «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 1900-2015», τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τιμούν την ιστορική τους σχέση με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Μία ξεχωριστή παρουσίαση:
Η επίσημη παρουσίαση της Σειράς θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
και ώρα 12.30 στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης.
Αποτελώντας την πρώτη παρουσίαση γραμματοσήμων που γίνεται σε κοινό μαθητών του Λυκείου, η εκδήλωση αυτή των Ελληνικών Ταχυδρομείων φέρνει την ιστορία στη νέα γενιά και τον φιλοτελισμό στο σύγχρονο σχολείο, παραδίδοντας ταυτόχρονα ένα εκπαιδευτικό μάθημα για την Οικονομία και την Αποταμίευση.Σχόλια