Αναπροσαρμογή στο μισθολόγιο των δικαστικών επιμελητών

Αναπροσαρμογή στο μισθολόγιο των δικαστικών επιμελητών

Αναπροσαρμογή στις απολαβές των δικαστικών επιμελητών αποφασίστηκαν με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, απόφαση η οποία έγινε γνωστή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Β΄,  φύλλο 2346, 30.10.2015), οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών για τις πράξεις που ενεργούν, όπως είναι επιδόσεις δικογράφων ή άλλων εγγράφων και την σύνταξη σχετικής έκθεσης, καθορίζεται στο ποσό των 35 ευρώ εφόσον η επίδοση γίνεται από 0 έως 10 χιλιόμετρα από την έδρα του δικαστικού επιμελητή, καθορίζεται στα 55 ευρώ εφόσον η επίδοση γίνεται από 11 έως 30 χ.λ.μ., στα 73 ευρώ εφόσον η επίδοση γίνεται από 31 έως 60 χ.λ.μ. και 95 ευρώ εφόσον η επίδοση γίνεται από 61 και άνω χ.λ.μ.

Σε ότι αφορά τις αμοιβές για κατασχέσεις καθορίζονται στα 660 ευρώ, ενώ η σύνταξη αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης πλειστηριασμού καθορίζεται στα 400 ευρώ.


Σχόλια