Αναβάθμιση της Κύπρου σε «ΒΒ-» από τoν Standard & Poor’s

Αναβάθμιση της Κύπρου σε «ΒΒ-» από τoν Standard & Poor’s

Ο αμερικανικός οίκος Standard & Poor`s αναβάθμισε σήμερα την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου σε «ΒΒ-», από «Β+», λόγω της άρσης των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων και της ισχυρής δημοσιονομικής απόδοσης.

Παράλληλα έθεσε σε θετικό ορίζοντα τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την άποψη του οίκου για το ενδεχόμενο αναβάθμισης της Κύπρου στους επόμενους δώδεκα μήνες, στην περίπτωση που συνεχιστεί η οικονομική ανάπτυξη και σταθεροποιηθεί περαιτέρω ο τραπεζικός τομέας, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και της περαιτέρω μείωσης του δημόσιου χρέους.



Σχόλια