Αναβλήθηκε το δ.σ. του ΟΛΠ λόγω παρέμβασης λιμενεργατών

Αναβλήθηκε το δ.σ. του ΟΛΠ λόγω παρέμβασης λιμενεργατών

Ομάδα εργαζομένων διέκοψε τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, λέγοντας πως όσο δεν τίθενται προς συζήτηση τα εργασιακά θέματα που τους απασχολούν, δεν θα συνεχιστεί η συζήτηση σχετικά με την ιδιωτικοποίηση.

Τελικά η συνεδρίαση του δ.σ., που επρόκειτο να συζητήσει τη νέα τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Δημοσίου και ΟΛΠ, αλλά και αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας αναβλήθηκε, ενώ το θέμα αναμένεται να εξεταστεί από το ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως ανέφερε στο ΑΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενεργατών του ΟΛΠ Νίκος Γεωργίου, αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι είναι η έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και η υπογραφή από τα εμπλεκόμενα υπουργεία με κοινή υπουργική απόφαση, του νέου επικαιροποιημένου γενικού κανονισμού εργασίας στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο λιμάνι του Πειραιά.

Υποστήριξε δε ότι το δ.σ. υπό τη νέα του σύνθεση στην πρώτη του συνεδρίαση είχε δρομολογήσει σημαντικές αλλαγές στο καταστατικό χωρίς πρώτα να έχουν τεθεί τα εργασιακά ζητήματα.

Σημειώνεται ότι στη νέα σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ελληνικού δημοσίου και ΟΛΠ στις γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του νέου ΟΛΠ, στο άρθρο 5.11 αναφέρεται ότι ο Οργανισμός θα απασχολεί και θα διατηρεί επαρκές σε αριθμό και κατάρτιση εργατικό δυναμικό, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνει εγκαίρως και με τον δέοντα τρόπο όλες τις ευθύνες τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Επίσης, ο ΟΛΠ θα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι εξοικειωμένο με τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας σύμβασης.

«Ανά πάσα στιγμή ο ΟΛΠ θα διατηρεί ένα ασφαλές αποδοτικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας χωρίς διακρίσεις. Δίχως να περιορίζεται η γενική εφαρμογή των ανωτέρω, ο ΟΛΠ θα συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις και απαιτήσεις των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών σχετικά με την απασχόληση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, καθώς και με την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας», τονίζεται στη νέα σύμβαση παραχώρησης.

Επίσης στο άρθρο 5.12 της ίδιας σύμβασης, υπογραμμίζεται ότι «ο ΟΛΠ θα επιδιώκει να συμπεριφέρεται από κάθε ουσιαστική άποψη ως συνετός και υπεύθυνος εργοδότης και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων θέσεων εργασίας»

Ο πρόεδρος της Ένωσης των Λιμενεργατών χαρακτήρισε διάτρητα τα συγκεκριμένα σημεία της σύμβασης παραχώρησης υποστηρίζοντας ότι η εργατική νομοθεσία είναι διάτρητη πλέον στα πάντα.

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου ανέφερε στο ΑΜΠΕ ότι το εργασιακά ζητήματα των εργαζομένων άπτονται των αρμόδιων εμπλεκόμενων υπουργείων και ότι το δ.σ. της εταιρείας δεν μπορεί να προβεί σε κάποια ρύθμιση επί των αιτημάτων τους.Σχόλια