Ανοιχτά τα καταστήματα την Καθαρά Δευτέρα

Ανοιχτά τα καταστήματα την Καθαρά Δευτέρα

Η Καθαρά Δευτέρα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα θεωρείται εργάσιμη ημέρα καθώς ανήκει στις ημέρες εορτών που όμως δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσιμες αργίες που ορίζονται από το άρθρο 4 του ΒΔ 748/1966.

Αντιθέτως, η Καθαρά Δευτέρα, (14 Μαρτίου 2016), σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.11 του Ν.1157/1981, είναι αργία μόνο για τους μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας στον ιδιωτικό Τομέα καθορίζονται :

α. η 25η Μαρτίου,

β. η Δευτέρα του Πάσχα,

γ. η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και

δ. η 25η Δεκεμβρίου ενώ ως ημέρες προαιρετικής αργίας η 28η Οκτωβρίου και η 1η Μαΐου, η οποία όμως με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μπορεί να κηρύσσεται υποχρεωτική (ΑΝ 380/68).

Την Καθαρά δηλαδή Δευτέρα επιτρέπεται η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η απασχόληση των μισθωτών, καθώς είναι εργάσιμη ημέρα για τους μισθωτούς, εργατοτεχνίτες και υπαλλήλους, του ιδιωτικού τομέα.Σχόλια