Ανησυχία του ΟΟΣΑ για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων

Ανησυχία του ΟΟΣΑ για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων

«Βαθιά ανησυχία» για την επιβράδυνση της εφαρμογής των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων εκφράζει ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία.

«Η επιβράδυνση στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων πλήττει τις προοπτικές τόνωσης της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης» επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του.

Η συγκεκριμένη ανησυχία μάλιστα, «διανθίζεται» με τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως και επίσης, με την «κόπωση» των κεντρικών τραπεζών στην εφαρμογή «χαλαρών» νομισματικών πολιτικών.

Ως εκ τούτου, ο ΟΟΣΑ καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να τονώσουν την ανάπτυξη μέσω της αύξησης των επενδύσεων, της επιτάχυνσης των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων, της ενίσχυσης του ανταγωνισμού, της αύξησης της παραγωγικότητας και της εξάπλωσης των καινοτομιών.Σχόλια