Αντεπιτίθεται το Μέγαρο Μουσικής για τις επιδοτήσεις

Αντεπιτίθεται το Μέγαρο Μουσικής για τις επιδοτήσεις

Σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα και τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο που αφορούν επιχορήγηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1. Πρόκειται για ποσό 600.000 ευρώ που αποτελεί τμήμα της ετήσιας λειτουργικής επιχορήγησης, η οποία περιλαμβάνεται στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΠΟ για το 2015 και εκταμιεύεται παγίως με μερικές καταβολές κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

2. Η επιχορήγηση αυτή, των 600.000 ευρώ, θα διατεθεί αποκλειστικά για την εξόφληση των υποχρεώσεων του Οργανισμού προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ, καθώς και για τη μερική εξόφληση οφειλομένων μισθών προσωπικού.

Σχόλια