Απαλλαγή ΦΠΑ όσων κάνουν δωρεές υπέρ των προσφύγων

Απαλλαγή ΦΠΑ όσων κάνουν δωρεές υπέρ των προσφύγων

Κατατίθεται στη βουλή νομοθετική ρύθμιση για την απαλλαγή από ΦΠΑ των δωρεών υπέρ προσφύγων. Αναδρομικά από 1/12/2015 θα ισχύσει η ρύθμιση.
Το Υπουργείο Οικονομικών λόγω της άμεσης ανάγκης για τη διάθεση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) προς τους πρόσφυγες και συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια εξέτασε το ενδεχόμενο απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των δωρεών αυτού του είδους.

Με τη ρύθμιση αυτή θα απαλλάσσει από τον Φ.Π.Α., τις δωρεές ειδών και την παροχή υπηρεσιών, από επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) προς τους πρόσφυγες.Σχόλια