Απίστευτο! Πρόστιμο 3.000 ευρώ στο Μέγαρο Μουσικής από Περιφέρεια λόγω ηχορύπανσης

Απίστευτο! Πρόστιμο 3.000 ευρώ στο Μέγαρο Μουσικής από Περιφέρεια λόγω ηχορύπανσης

Απίστευτο και όμως ελληνικό! Το ποσό των 3.000 ευρώ καλείται να πληρώσει το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών , πρόστιμο το οποίο του κατεβλήθη για παράβαση των διατάξεων του νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα η Περιφέρεια Αττικής επέβαλε την συγκεκριμένη κύρωση στο Μέγαρο Μουσικής λόγω ηχορύπανσης καθώς όπως υποστήριξε οι μετρήσεις ηχοστάθμης σε τρεις συναυλίες μέσα στον Σεπτέμβρη σημείωσαν υπέρβαση του ορίου των 50db που επιτρέπεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

Η υπάλληλοι της Περιφέρειας κατέγραψαν επίσημα την παράβαση σύμφωνα με το νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος (Ν.1650/1986), και επιβλήθηκε κατόπιν διαμεσολάβησης του περιφερειακού συμπαραστάτη του Πολίτη και της επιχείρησης.

Το Μέγαρο Μουσικής μπορεί να προσβάλει μέσα σε 15 ημέρες την πράξη επιβολής του προστίμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία έχει την αρμοδιότητα να κρίνει αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις να ακυρώσει την απόφαση της Περιφέρειας.


Σχόλια