Από αύριο οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Από αύριο οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Από αύριο αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού η ηλεκτρονική πύλη μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2015-2016.

Σημειώνεται ότι, δεδομένου του ότι φέτος δεν υπάρχει η διαδικασία της προκαταβολής του επιδόματος, δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν μόνο όσοι έχουν προχωρήσει ήδη στην αγορά του πετρελαίου.

Παράλληλα, με βάση την απόφαση που έχει ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, το υπουργείο Οικονομικών θα καταβάλει το επίδομα σε δύο δόσεις:

– Για αιτήσεις που υποβάλλονται έως 31 Δεκεμβρίου 2015, και σε περίπτωση πολυκατοικίας, εφόσον έχει γίνει η ενεργοποίηση πληρωμής, το ποσό επιδόματος θέρμανσης που δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγματοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρμανσης καταβάλλεται έως τις 2 Φεβρουαρίου 2016.

– Για αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Μαΐου 2016, το ποσό επιδόματος θέρμανσης που δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγματοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρμανσης καταβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση, ολόκληρο το επίδομα, – το οποίο είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με πέρυσι, καθώς και το ποσό ανά λίτρο έχει μειωθεί από τα 35 λεπτά στα 25 λεπτά, και τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν γίνει αυστηρότερα -, θα καταβληθεί μόνο εφόσον δεν ξεπεραστεί η δαπάνη που έχει προϋπολογιστεί για τον συγκεκριμένο σκοπό, και η οποία διαμορφώνεται στα 105 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι τόσες, ώστε να προκύψει ότι απαιτούνται περισσότερα κεφάλαια, θα γίνει αναλογική προσαρμογή του επιδόματος.

Επομένως, όσοι αγόρασαν ή θα αγοράσουν πετρέλαιο μέχρι το τέλος του έτους έχουν περισσότερες πιθανότητες να εισπράξουν ολόκληρο το επίδομα, καθώς δε θα έχει εξαντληθεί το διαθέσιμο κονδύλι.Σχόλια