Από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο το ΕΚΠΑ, 72ο σε κατάταξη 5011 πανεπιστημίων

Από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο το ΕΚΠΑ, 72ο σε κατάταξη 5011 πανεπιστημίων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην 72η θέση  παγκοσμίως με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης «Top Universities by Top Google Scholar Citations» της Webometrics, η οποία δημοσιεύθηκε στις αρχές του τρέχοντος Ιουλίου. Ο συγκεκριμένος  πίνακας κατάταξης, ο οποίος δημοσιεύθηκε για 8η φοράπεριλαμβάνει 5011 Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και 30 ΕλληνικάΠανεπιστήμια και φορείς εκπαίδευσης (βλέπε Πίνακα).

Το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων, στην 72η θέσηπαγκοσμίως και στην 10η θέση στην Ευρώπη με 2.068.170 ετεροαναφορές (citations).

Την «πεντάδα» των καλύτερων Ελληνικών Πανεπιστημίων συμπληρώνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην θέση 334 με 651.553 ετεροαναφορές, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  στη θέση 390 με 554.502 ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 415 με 517.362 ετεροαναφορές, και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 456 με 463.321 ετεροαναφορές.

Η συγκεκριμένη κατάταξη συντάσσεται  με βάση τον αριθμό ετεροαναφορών (citations) του ερευνητικού έργου των καθηγητών και ερευνητών των Ιδρυμάτων. Ο εντοπισμός  των ετεροαναφορών γίνεται μέσω της πλέον δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, του Google Scholar. Τα στοιχεία των ετεροαναφορών συλλέχθηκαν το διήμερο 29-30 Ιουνίου 2019.

Στην κατάταξη του Ιουλίου 2019 υπάρχει σημαντική μεθοδολογική αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες επτά κατατάξεις: Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η θέση κάθε Πανεπιστημίου υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 100 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των πέντε πρώτων προφίλ. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 ο υπολογισμός γινόταν με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ Καθηγητών και ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου, μείον τις ετεροαναφορές του πρώτου προφίλ. Συνεπώς τα αποτελέσματα της τρέχουσας κατάταξης δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τις προηγούμενες κατατάξεις.

Κατάταξη Ελληνικών Πανεπιστημίων στον πίνακα 

World Rank

Country Rank

UNIVERSITY

CITATIONS

72

1

National and Kapodistrian University of Athens

2068170

334

2

Aristotle University of Thessaloniki

651553

390

3

National Technical University of Athens

554502

415

4

University of Patras (incl University of Western Greece)

517362

456

5

University of Crete

463321

496

6

University of Ioannina

425635

667

7

University of Thessaly

265337

807

8

Technical University of Crete

189364

820

9

Athens University of Economics and Business

184072

869

10

Democritus University of Thrace

164634

876

11

University of the Aegean

163266

1039

12

Agricultural University of Athens

120061

1075

13

University of Piraeus

110955

1336

14

Technological Education Institute of Crete

71889

1432

15

Harokopio University of Athens

62201

1578

16

University of Macedonia

49787

1772

17

University of Peloponnese

37598

1862

18

Technological Education Institute of Thessaloniki

34268

1955

19

Technological Education Institute of Athens

30336

2225

20

Hellenic Open University

21728

2333

21

University of Western Macedonia

19340

2674

22

Panteion University of Political and Social Sciences

13500

3568

23

School of Pedagogical and Technological Education

ico05,ico05

5362

3776

24

Technological Education Institute of Epirus

4263

4032

25

Technological Education Institute of Piraeus

3228

4216

26

Technological Educational Institute of Sterea Ellada

2549

4261

27

International Hellenic University

2392

4622

28

Technological Educational Institute of Central Macedonia (TEI Serres)

1611

4681

29

Athens Information Technology

1532

4708

30

Technological Education Institute of Kavala

1475


Σχόλια