«Αποφάσισε και Διέταξε» την απαγόρευση των συγκεντρώσεων στον Δήμο Ορεστιάδας

«Αποφάσισε και Διέταξε» την απαγόρευση των συγκεντρώσεων στον Δήμο Ορεστιάδας

Μια πρωτοφανή για δημοκρατική χώρα αστυνομική απόφαση που παραπέμπει ευθέως στις πλέον σκοτεινές εποχές της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας προχώρησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επικεφαλής του οποίου είναι ο Γιάννης Πανούσης και δια του Αστυνομικού Διευθυντή Ορεστιάδας, Πασχάλη Συριτούδη, «αποφασίζει και διατάσσει» την απαγόρευση των συγκεντρώσεων σε όλο τον Δήμο μέχρι τη Δευτέρα 11 Μαΐου, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και διαμαρτυριών στις Καστανιές ενάντια στον φράχτη του Έβρου.

astinomia (1)

Συγκλονισμένοι αλλά και εξοργισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής (και όχι μόνον) από την χουντικής εμπνεύσεως και αισθητικής αστυνομική διάταξη που θέτει τον Δήμο τους περίπου σε κατάσταση… πολιορκίας αφού περιστέλλει και χωρίς κανέναν απολύτως λόγο αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα, χαρακτήρισαν τον συγκεκριμένο «φετβά» ως απαράδεκτο ενώ, πηγαίνοντας στην περιοχή Φυλάκιο, 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο προσυγκέντρωσης,  βρέθηκαν μπροστά σε 6 διμοιρίες ΜΑΤ αλλά και αστυνομικούς που ακινητοποίησαν τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές, επικαλούμενοι φυσικά την επίμαχη απόφαση η οποία φέρει το εθνόσημο μιας ελληνικής κυβέρνησης και μάλιστα… «πρώτης φοράς Αριστερής»!

Η απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή «ανέβηκε» αργά το βράδυ της Παρασκευής στη Διαύγεια:

”Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Συντάγματος την Ελλάδας του έτους 1975, όπως τροποποιήθηκε το έτος 2001 (Φ.Ε.Κ. 85/18-4-2001 τ. Α’ ), κατά το οποίο: «1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. 2. Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η Αστυνομία. Οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως ο νόμος ορίζει.».

β. Τις διατάξεις των άρθρων 129 έως και 132 του Π.Δ. 141/91 (Φ.Ε.Κ. 58-Α) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υ.Δ.Τ. και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».

γ. Την υπ’ αριθμό 4/99 γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία, επιτρέπεται η απαγόρευση της υπαίθριας συνάθροισης αν σε ορισμένη περιοχή απειλείται σοβαρά, διαταραχή της κοινωνικοοικονομικής ζωής και ότι όπως έχει γίνει δεκτό, συντρέχει τέτοια περίπτωση, όταν η συνάθροιση απειλεί την κοινή ειρήνη (άρθρο 189 Π.Κ.) ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών και κοινωφελών εγκαταστάσεων (άρθρο 290 επόμενα Π.Κ.). Η απειλή διακοπής της συγκοινωνίας, αστικής ή εξ ίσου της υπεραστικής όπου διεξάγεται συνεχής διαμετακόμιση ζωτικών αγαθών, προσώπων και υπηρεσιών, συνιστά περίπτωση σοβαρής διατάραξης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας (ολομ. Σ.Τ.Ε. 957/78) και εμπίπτει στην έννοια της Συνταγματικής διατάξεως του άρθρου 11 παρ. 2, περ. β’ του Συντάγματος και άρα είναι επιτρεπτή η προληπτική απαγόρευση της συνάθροισης αυτής.

δ. Το γεγονός ότι το Σάββατο 09-05-2015 στην Τοπική Κοινότητα Καστανεών του Δήμου Ορεστιάδας, έχει εξαγγελθεί η πραγματοποίηση πανελλαδικής κινητοποίησης – συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, με πρωτοβουλία της «Αντιεξουσιαστικής Κίνησης» (Κομοτηνής, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Αθήνας, Πάτρας) κατά του αποτρεπτικού εμποδίου (φράχτη).

ε. Το γεγονός ότι μέρος της παραπάνω περιοχής υπάγεται στις στρατιωτικά απαγορευμένες περιοχές (Ζώνη Ασφάλειας Προκαλύψεως) και απαγορεύεται η είσοδος σε αυτή, σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς πολίτες, άνευ αδείας της αρμόδιας Στρατιωτικής Αρχής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

2.- Την απαγόρευση των συγκεντρώσεων – συναθροίσεων σε όλη την τοπική αρμοδιότητα του Δήμου Oρεστιάδας και ειδικότερα στην πόλη της Ορεστιάδας και στις περιοχές των Καστανεών – Καβύλης – Νέας Βύσσας – Φυλακίου – Θουρίου – Νέου Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας καθώς και στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο που συνδέει τις περιοχές αυτές, για λόγους προστασίας της κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής, από το Σάββατο 09-05-2015 και ώρα 09:00’ έως και την Δευτέρα 11-05-2015 και ώρα 09:00’.

3.- Οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης των διαλαμβανομένων στην προηγούμενη παράγραφο απαγορεύσεων, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο, κατά δε των παραβατών θα διενεργηθούν τα νόμιμα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 171 του Ποινικού Κώδικα ή άλλων κατά περίπτωση διατάξεων.

Ο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Πασχάλης Κ. ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ, Αστυνομικός Διευθυντής”.Σχόλια