Αποκλειστικό: Έστηναν διαγωνισμούς στον ΟΛΠ εν όψει Ολυμπιακών Αγώνων!

Αποκλειστικό: Έστηναν διαγωνισμούς στον ΟΛΠ εν όψει Ολυμπιακών Αγώνων!

Πόρισμα-φωτιά του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τα πεπραγμένα την προολυμπιακή περίοδο επί διοικήσεων Γ. Ανωμερίτη. Όλα τα ντοκουμέντα.  

 Των ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ και ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ζημιά ύψους 755.142 ευρώ στην ΟΛΠ ΑΕ από ύποπτες συμβάσεις που υπογράφτηκαν την περίοδο 2001- 2004 και αφορούν έργα που έγιναν για την Ολυμπιάδα της Αθήνας, καταγράφει η έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Στο πολυσέλιδο πόρισμά τους οι ελεγκτές κάνουν λόγο για παγιωμένο σύστημα ανάθεσης και εκτέλεσης μικρών έργων της ΟΛΠ ΑΕ, που συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής αναδόχου και του ελεύθερου ανταγωνισμού με ζημιογόνες συνέπειες για την ΟΛΠ ΑΕ. Τονίζουν ακόμα οτι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για συνεννόηση των συναγωνιζόμενων έτσι ώστε να αποφύγουν τον πραγματικό ανταγωνισμό! Υπενθυμίζεται ότι αυτό είναι το δεύτερο πόρισμα των επιθεωρητών για τον ΟΛΠ ενώ το ύψος της ζημίας υπολογίζεται μεγαλύτερο καθώς ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε ήταν δειγματοληπτικός και ουσιαστικά ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για το τι ακριβώς συνέβη στον Λιμένα Πειραιώς την προολυμπιακή περίοδο επί διοικήσεως Γ. Ανωμερίτη.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στη διάθεση των εισαγγελικών Αρχών καθώς ο φάκελος απεστάλη στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρο Ρακιντζή.

Στο πόρισμα καταγράφεται πλήθος παρανομιών όπως: η κυκλικότητα της σύνθεσης των υποψήφιων αναδόχων στα περισσότερα έργα, η ασαφής περιγραφή αντικειμένου της δημοπρασίας, η παράνομη σύνταξη του προϋπολογισμού των έργων καθώς και η επιλογή συστήματος ανάθεσης που δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές συνθήκες των έργων και την γενικότερη διαχείριση των διαδικασιών από τα αρμόδια όργανα της ΟΛΠ ΑΕ.

Οι καταγγελίες που αποκάλυψαν το πάρτι στην ΟΛΠ ΑΕ

Ο έλεγχος των επίμαχων συμβάσεων ξεκίνησε μετά από καταγγελίες που έφτασαν στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Σε αυτές γινόταν λόγος για κατασκευή διάφορων μικροέργων, απο 45.000 – 60.000 ευρώ, που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2001- 2004 στην ΟΛΠ ΑΕ, με μηδενικές εκπτώσεις και τιμές εργασιών τριπλάσιες εως δεκαπλάσιες των εγκεκριμένων τιμών του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα επίμαχα έργα, ένα μεγάλο μέρος δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Μάλιστα οι καταγγελίες συνοδεύονταν από τεχνοοικονομικά συγκριτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της και χαρακτήριζε ως πρωταγωνιστές στην «εξαπάτηση του δημοσίου» τους υπαλλήλους της ΟΛΠ  Ι.Σ.- επιβλέπων μηχανικός στα καταγγελλόμενα έργα και Σ.Θ. – Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ που είχε την αρμοδιότητα ανάθεσης μικρο έργων.

 Ο έλεγχος

Από την εξέταση των στοιχείων που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές, προκύπτει οτι δεν  συντάχθηκαν μελέτες των ελεγχόμενων έργων καθώς δεν χορηγήθηκαν αποδεικτικά έγγραφα, τόσο κατά την παρουσία του κλιμακίου ελέγχου στην ΟΛΠ ΑΕ, όσο και εγγράφως. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο πόρισμα-φωτιά, η Διεύθυνση Έργων της ΟΛΠ ΑΕ δεν εξασφάλισε με σαφήνεια το αντικείμενο της εργολαβίας. Αντίθετα συνέταξε ελλιπή τεχνική περιγραφή χωρίς να περιλαμβάνεται αναλυτικός τεχνικός, ποιοτικός, ποσοτικός  και γεωγραφικός προσδιορισμός των εργασιών που έπρεπε να γίνουν, με βάση την οποία διενεργήθηκε η απευθείας ανάθεση σε αντίθεση με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Οι ελεγκτές συμπεραίνουν ότι εξαιτίας της παράλειψης υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης και ελέγχου των εργασιών που είχαν γίνει από τα κλιμάκια ελεγκτών. Ακόμα δεν μπορούσε να επαληθευτεί εάν οι εργασίες που έγιναν ταυτίζονται με ένα μόνο έργο και δεν έχουν συμπεριληφθεί μεταγενέστερα ή προγενέστερα και σε άλλο παρόμοιο έργο.

 Απευθείας αναθέσεις

Επιπλέον στο πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία προχώρησε σε επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, χωρίς να δίνουν την απαραίτητη τεκμηρίωση για τη συγκεκριμένη επιλογή. Σύμφωνα με τους ελεγκτές «δεν στοιχειοθετείται η επίκληση επειγουσών αναγκών, αντιθέτως στις συμβάσεις περιγράφονται οι τρέχουσες ανάγκες των υπηρεσιών της ΟΛΠ ΑΕ». Παράλληλα το Κλιμάκιο Ελέγχου επιβεβαίωσε οτι ενώ το ανώτατο όριο για την διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών είναι οι 45.000 ευρώ, η διοίκηση του ΟΛΠ, ανέθεσαν απευθείας έργα με προϋπολογισμό πολύ μεγαλύτερο των 45.000.

Χαρακτηριστικό του «μεγάλου πάρτι» που στήθηκε είναι το γεγονός ότι σε όλες τις ελεγχόμενες συμβάσεις του έτους 2004 η Διευθύνουσα Υπηρεσία προσκάλεσε τρεις υποψηφίους αναδόχους, χωρίς καμία τεκμηρίωση των επιλογών, όπως για παράδειγμα από το μητρώο συνεργαζόμενων εργοληπτών. Στα έργα αυτά χορηγήθηκαν τα ίδια ποσοστά έκπτωσης, 1%, 1% και 2% αντίστοιχα και τελικά επιλέχθηκε ο μειοδότης του 2%. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο εκείνη η μέση έκπτωση των έργων έφτανε στο 22%.

Ωστόσο στην περίπτωση του ΟΛΠ η Διευθύνουσα Υπηρεσία διενήργησε τις απευθείας αναθέσεις έργων της περιόδου 2001- 2004 αναθέτοντας τις συμβάσεις σε περιορισμένο αριθμό αναδόχων χωρίς καμία τεκμηρίωση της επιλογής, κατά παρέκκλιση της αρχής ίσης μεταχείρισης και του ελεύθερου ανταγωνισμού και αποδεχόμενη την εξαιρετικά χαμηλή έκπτωση του 2% στα έργα του 2004. Στο πόρισμα αναφέρεται ότι η Προϊστάμενη Αρχή μέσω του προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΟΛΠ ΑΕ ενέκρινε τις ενέργειες και με τις σχετικές αποφάσεις της ανέθεσε την εκτέλεση των έργων με την ενιαία έκπτωση του 2% με αποτέλεσμα την ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

 Σε δήλωση-τοποθέτησή του ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρος Ρακιντζή, επεσήμανε: «Στα έργα που εκτέλεσε ο ΟΛΠ για την επέκταση και βελτίωση του λιμένα Πειραιώς, διαπιστώθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις, από έλεγχο που διενήργησε Κλιμάκιο του ΓΕΔΔ, συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας δημοσίων έργων και υπερτιμολογήσεις, που προκάλεσαν ζημία εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΛΠ.

Από τον έλεγχο των μικρών έργων του έτους 2004 και τον δειγματοληπτικό έλεγχο μικρών έργων 2001-2003 διαπιστώνονται επαναλαμβανόμενες ατασθαλίες, που προκάλεσαν ζημία τουλάχιστον 755.000 €. Και αυτή η έκθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα».

olp 1

olp 2

olp 3

olp 4

olp 5

 

Δημοσιεύεται στη σημερινή Δημοκρατία

 Σχόλια