Απορρίφθηκαν οι προσφυγές ομολογιούχων για το PSI

Απορρίφθηκαν οι προσφυγές ομολογιούχων για το PSI

Με ομόφωνη απόφαση απέρριψε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τις προσφυγές των ομολογιούχων κατά του κουρέματος του δημοσίου χρέους μέσω του PSI το 2012.

Το ΕΔΔΑ απέρριψε ομοφώνως τις προσφυγές και δέχθηκε ότι η διαδικασία του PSI, όπως την οργάνωσε ο ν. 4050/2012, είναι σύμφωνη με την ΕΣΔΑ, δεν προσβάλλει ούτε το δικαίωμα στην περιουσία ούτε την απαγόρευση διακρίσεων και δικαιολογείται από επιτακτικούς και σπουδαίους λόγους δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή από την ανάγκη προστασίας της ελληνικής οικονομίας μέσω της ονομαστικής μείωσης του δημοσίου χρέους.

Τονίζει ότι αν δεν επιδιωκόταν και δεν επιτύγχανε η επέμβαση του 2012 στο δημόσιο χρέος και η Ελληνική Δημοκρατία έφτανε σε κατάσταση χρεοκοπίας, οι απώλειες των προσφευγόντων θα ήσαν συντριπτικά μεγαλύτερες. Όταν εφαρμόστηκε το PSI η αγοραία αξία των ομολόγων τους ήταν πολύ μικρότερη από την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων που τους προσφέρθηκαν μαζί με ένα τμήμα σε ρευστό (με τη μορφή άμεσα εξοφλητέων τίτλων έκδοσης του EFSF).

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε προσφύγει τόσο μικροομολογιούχοι που κατείχαν ομόλογα αξίας ως 100.000 ευρώ, όσο και κάτοχοι ομολόγων ονομαστικής ως 1,5 εκατ. ευρώ.

Στην ουσία πρόκειται για τη δεύτερη «ήττα» των ομολογιούχων, αφού οι προσφυγές τους είχαν απορριφθεί και από την Ολομέλεια του ΣτΕ.

Οι προσφεύγοντες είχαν επικαλεσθεί προσβολή του άρθρου 1 του (πρώτου) πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ που προστατεύει το δικαίωμα στην περιουσία σε συνδυασμό με το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ που απαγορεύει τις διακρίσεις.

Πηγή:www.enikonomia.grΣχόλια