Αποθηκεύουν αργό, περιμένοντας υψηλότερες τιμές

Αποθηκεύουν αργό, περιμένοντας υψηλότερες τιμές

Τουλάχιστον 20 Very Large Crude Carriers (VLCC) έχουν ναυλωθεί από εμπόρους πετρελαίου για να αξιοποιηθούν σαν πλωτές μονάδες αποθήκευσης αργού.

Η αποθήκευση πετρελαίου σε VLCC είναι ένα γνωστό φαινόμενο σε περιπτώσεις ραγδαίας πτώσης των τιμών του αργού. Οι Traders αποθηκεύουν» πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια το οποίο αγόρασαν σε χαμηλές τιμές και περιμένουν να το πουλήσουν αργότερα όταν οι τιμές κινηθούν ανοδικά.
Το φαινόμενο αυτό αποκαλείται «contago». Υπολογίζεται ότι μέχρι τώρα έχουν αποθηκευτεί πάνω από 40 εκατ. βαρέλια αργού. Όμως κατά πόσο συμφέρει το «παιχνίδι» αυτό εξαρτάται και από τις τιμές ναύλωσης των δεξαμενοπλοίων. Όσο οι ναύλοι κινούνται ανοδικά μπορεί να μην προκαλεί πλέον το ενδιαφέρον η ναύλωση του δεξαμενοπλοίου σαν πλωτή αποθήκη.
theseanation


Σχόλια