Απρόθυμοι να διοριστούν σε κέντρα υγείας οι γιατροί λόγω αμοιβής

Απρόθυμοι να διοριστούν σε κέντρα υγείας οι γιατροί λόγω αμοιβής

Ρίχνουν «πόρτα» στο να εργαστούν σε Κέντρα υγείας εκατοντάδες γιατροί στην Ελλάδα με αφορμή τους χαμηλούς μισθούς και την υποβάθμιση που δέχεται επί καθημερινής βάσεως το επάγγελμα.

Την ίδια στιγμή, ποσοστό 42,7% των γιατρών των Κέντρων Υγείας αναφέρουν ότι δεν υπάρχει πάντα η δυνατότητα διακομιδής ασθενούς με κάποιο μέσο, σε περίπτωση που χρειασθεί. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από πανελλαδική έρευνα για τις απόψεις των γιατρών των Κέντρων Υγείας, που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου μεταξύ 4/3/2015 και 3/5/2015, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ομότιμο καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. Επαμεινώνδας Ε. Πανά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι γιατροί των Κέντρων Υγείας στην πλειοψηφία τους (51,6%) θεωρούν ότι τα Κέντρα Υγείας λειτουργούν καλά αλλά χρειάζονται αρκετές αλλαγές για να λειτουργήσουν καλύτερα. Οι ιατροί που δηλώνουν ότι τα Κέντρα Υγείας δε λειτουργούν καλά και χρειάζονται σημαντικές αλλαγές είναι στο 41,3%. Μόλις το 7,1% των ιατρών πιστεύει ότι τα Κέντρα Υγείας λειτουργούν αρκετά καλά και χρειάζονται μικρές βελτιώσεις για να λειτουργήσουν καλύτερα.Σχόλια