ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι θέσεις για 690 προσλήψεις μόνιμων στα δικαστήρια

ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι θέσεις για 690 προσλήψεις μόνιμων στα δικαστήρια

Με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα καλυφθούν κενά στα δικαστήρια της χώρας και το ΑΣΕΠ θα προκηρύξει τις θέσεις που θα αφορά την κάλυψη 690 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων.

Η κατανομή για τις προσλήψεις των δικαστικών υπαλλήλων για και την κάλυψη των αναγκών των Δικαστηρίων και Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας, ως εξής:

437 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γραμματέων
45 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Γραμματέων
140 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Γραμματέων
34 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
10 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
24 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Επιμελητών ΔικαστηρίωνΣχόλια