Μπλοκάρει προσωρινά το ηλεκτρονικό εισιτήριο

Μπλοκάρει προσωρινά το ηλεκτρονικό εισιτήριο

Μπλοκάρισε προσωρινά η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων το ηλεκτρονικό εισιτήριο για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που περιέχει micro-chip και ζητεί από τον ΟΑΣΑ, προκειμένου να δώσει το πράσινο φως, αυστηρές εγγυήσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς όπως το σχεδιάζει σήμερα ο Οργανισμός, περιλαμβάνει υπερβολικά πολύ μεγάλη πληθώρα προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, από την Αρχή ζητήθηκε να γνωμοδοτήσει, όπως απαιτεί η νομοθεσία για
την επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του νέου Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, δηλαδή, το ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Ο ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο του νέου αυτού συστήματος, θα πρέπει να προβεί
στην «προσωποποίηση-ταυτοποίηση» όλων των επιβατών που χρησιμοποιούν κάρτες
απεριορίστων διαδρομών για τη μετακίνησή τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
(ΜΜΜ) μέσα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά και όλων εκείνων που
δικαιούνται μετακίνηση με μειωμένο ή μηδενικό κόμιστρο.Σχόλια