Χάθηκαν 33.000 θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο

Χάθηκαν 33.000 θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο

Χάθηκαν 33.249 θέσεις εργασίας τον μήνα Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων του εντεκαμήνου είναι θετικό κατά 135.033 θέσεις εργασίας, μια από τις υψηλότερες επιδόσεις από το 2001. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως πολλές προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο καταγράφηκαν 196.106 προσλήψεις, ενώ οι απολύσεις-αποχωρήσεις κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 229.355, που σημαίνει ότι το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν αρνητικό κατά 33.249 θέσεις εργασίας. Σημειώνεται επίσης ότι από τις 229.355 συνολικά αποχωρήσεις, οι 70.225 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 159.130 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Στον αντίποδα, την ίδια περίοδο υπήρξαν αναγγελίες προσλήψεων για 2.483.982 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.348.949, εκ των οποίων οι 1.437.556 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 911.393 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

 


Σχόλια