Χέρι… και στα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΥΔΑΠ

Χέρι… και στα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ με απόφαση του Δ.Σ. της μεταφέρει στην ΤτΕ μέρος από τα διαθέσιμα της που ανέρχονταν στα τέλη Μάρτη στα περίπου 244 εκατ.ευρώ.

Το σχετικό αίτημα είχε κατατεθεί από το βασικό μέτοχο της ΕΥΔΑΠ, το ελληνικό δημόσιο και η απόφαση πάρθηκε με γνώμονα το γεγονός πως η Τράπεζα της Ελλάδος προσφέρει ελκυστικό επιτόκιο.

Το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε τη διατήρηση ταμειακών διαθεσίμων, βάσει του ταμειακού προγράμματος, ίσων με τις ταμειακές ανάγκες περίπου ενός μηνός. Το ποσό αυτό είναι άμεσα διαθέσιμο και τοποθετείται σε τρεχούμενο λογαριασμό-overnight.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό που μεταφέρθηκε φτάνει τα 60 εκατ.ευρώ.

 Σχόλια