ΔΕΗ: Καταργείται η έκπτωση στα βιομηχανικά τιμολόγια

ΔΕΗ: Καταργείται η έκπτωση στα βιομηχανικά τιμολόγια

Καταργείται η μεσοσταθμική έκπτωση 20% στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ προς τη βιομηχανία (Υψηλή Τάση).

Σημειώνεται ότι η έκπτωση αυτή είχε καθιερωθεί από τον Φεβρουάριο του 2014, για την ανακούφιση των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Συγκεκριμένα, στις 28 Φεβρουαρίου του 2014, η γενική συνέλευση της ΔΕΗ αποφάσισε τις εκπτώσεις στα τιμολόγια της Υψηλής Τάσης και στις 22 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, με νέα απόφαση της γ.σ. της ΔΕΗ, το μέτρο παρατάθηκε για ένα χρόνο.

Η απόφαση για την κατάργηση της έκπτωσης θα επικυρωθεί στις 7 Δεκεμβρίου, όταν και συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση της ΔΕΗ για να την επικυρώσει, όπως επιβάλλεται από το τρίτο μνημόνιο, που είναι πλέον νόμος του Κράτους (ν. 4336/2015).Σχόλια