Διάλυση της Κυπριακής Βουλής – εκλογές στις 22 Μαΐου

Διάλυση της Κυπριακής Βουλής – εκλογές στις 22 Μαΐου

Αυτοδιαλύθηκε απόψε η Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ορίζει το άρθρο 67 του Συντάγματος, προκειμένου να διεξαχθούν νέες εκλογές στις 22 Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι η αυτοδιαλυθείσα βουλή συμπλήρωσε πενταετή θητεία, ενώ το 2013 κλήθηκε να πάρει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της θητείας της, η οποία αφορούσε την έγκριση του μνημονίου.Σχόλια