Διορία μέχρι τις 6 Νοεμβρίου στη Βίκυ Σταμάτη για να καταβάλλει τις 50.000 ευρώ

Διορία μέχρι τις 6 Νοεμβρίου στη Βίκυ Σταμάτη για να καταβάλλει τις 50.000 ευρώ

Το γρηγορότερο δυνατό και συγκεκριμένα μέχρι τις 6 Νοεμβρίου θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη όσοι χρωστούν εγγυοδοσίες, δηλαδή εκείνοι που  αποφυλακίστηκαν  τον περασμένο Ιούλιο αλλά και μέχρι σήμερα, κάνοντας χρήση της ευνοϊκής υπουργικής απόφασης που λόγω capital controls ανέστειλε τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, της καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών.

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και η Βίκυ Σταμάτη, η οποία αποφυλακίστηκε, χωρίς να καταβάλλει την χρηματική εγγυοδοσία ύψους 50.000 ευρώ που του της έχει επιβληθεί ως όρος από το δικαστήριο για να κερδίσει την ελευθερία της.

Τόσο η κυρία Σταμάτη όσο και οι υπόλοιπες κατηγορίες κατηγορουμένων πρέπει τώρα να σπεύσουν, να καταβάλλουν τα χρηματικά ποσά, αφού με νέα απόφαση το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι δεν θα παρατείνει την ευνοϊκή διάταξη.

Εαν η σύζυγος του πρώην υπουργού δεν καταβάλλει την εγγυοδοσία της, θα συλληφθεί εκ νέου, αφού η χρηματική εγγύηση ήταν όρος για την αναστολή εκτέλεσης της ποινής της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ως εξής:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει ότι δεν παρατείνεται εκ νέου η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21−7−2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525), η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ’ αριθμ. 57384/31−8−2015 όμοια (Β΄ 1867) και στη συνέχεια μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 με την υπ΄ αρ. 70905/29.9.2015 όμοια (Β’ 2110).

 Σχόλια