Δωρεάν περίθαλψη σε ένα εκατομμύριο ανασφάλιστους

Δωρεάν περίθαλψη σε ένα εκατομμύριο ανασφάλιστους

Του Θάνου Πασχάλη

Άνεργοι,παιδιά έως 18 ετών,γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης,άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές Κοινωνικής Πρόνοιας και Ψυχικής Υγείας,φιλοξενούμενοι σε Ιδρύματα ,κρατούμενοι σε φυλακές η που παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο άσκησης ποινής,ομογενείς,αλλοδαποί με άδεια διαμονής κλπ είναι ορισμένες από τις κατηγορίες των εκατοντάδων χιλιάδων ανασφάλιστων  που  θα αποκτήσουν,Βιβλιάριο Υγείας Ανασφάλιστου(ΒΥΑ) για δωρεάν νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Επίσης δικαιούχοι θα είναι και όσοι   ήταν ασφαλισμένοι στο παρελθόν σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα ,αλλά και όσοι είναι εγγεγραμμένοι (όπως και τα μέλη των οικογενειών τους ) σε μητρώα ασφαλιστικών ταμείων και σήμερα δεν δικαιούνται παροχές υγείας εξαιτίας  οφειλών. Παράλληλα όλοι οι ανασφάλιστοι, εκτός από τη νοσοκομειακή περίθαλψη θα μπορούν να έχουν το σύνολο των παροχών που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι των Ταμείων ,όπως οδοντιατρική περίθαλψη,χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων,φυσικοθεραπείας,ψυχοθεραπείες,νοσηλεία σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεasfaσιών υγείας,αλλά και μετάβαση για νοσηλεία-θεραπεία στοι εξωτερικό.

Ακόμη στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης , οσοι από τους  ανασφάλιστους  έχουν μεν εισόδημα από άλλες πηγές (π.χ ενοίκια) αλλά αυτό το εισόδημα είναι  κάτω από τις 6.000 ευρώ ,(ποσό που  προσαυξάνεται κατά 20% για τον /την σύζυγο, όπως  και για κάθε ανήλικο η προστατευόμενο τέκνο (30% σε περίπτωση μονογονεικής οικογένειας ) δεν θα έχουν οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή ,και τα  τα φάρμακα θα χορηγούνται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων.

Σύμφωνα με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση το Το βιβλιάριο Υγείας θα χορηγείται από τις υπηρεσίες πρόνοιας των δήμων χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ,θα ισχύει για ένα έτος (με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις) και θα  διακόπτεται ενδιάμεσα   μόνον εφόσον ο ανασφάλιστος αποκτήσει εργασία και υπαχθεί σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα.Στη συγκεκριμμένη περίπτωση θα ενημερώνει  ο ίδιος το αρμόδιο ΚΕΠ η τον δήμο από τον οποίο εκδόθηκε το βιβλιάριο.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά(δύο φωτογραφίες,φωτοαντίγραφο ταυτότητας,εκκαθαριστικό σημείωμα και Εντυπο Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)του τελευταίου οικονομικού έτους)  θα υποβάλλονται στα κατά τόπους ΚΕΠ ,τα οποία και θα αποστέλλουν το σχετικό φάκελο  στις υπηρεσίες πρόνοιας των δήμων.Οι τελευταίες   θα γνωμοδοτούν θετικά η αρνητικά , ύστερα  από εξέταση του φακέλου,και τα ΒΥΑ θα παραλαμβάνονται στη συνέχεια  από τα ΚΕΠ στα οποία κατέθηκε  η  αίτηση .Οπως ορίζει η ΚΥΑ  δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών  ,στο οποίο θα καταγράφεται ο αριθμός των δικαιούχων ανά Δήμο.

Οσοι  οικονομικά αδύνατοι και ανασφάλιστοι έχουν βιβλιάρια υγείας αυτά θα διατηρηθούν σε ισχύ εως  τη λήξη τους ,και  στη συνέχεια θα ανανεωθούν με βάση τη νέα διαδικασία..

Πηγή: εφημερίδα «ΑΓΟΡΑ»

Σχόλια