ΕΕ: Απόφαση για μετεγκατάσταση 40.000 προσφύγων από Ελλάδα & Ιταλία

ΕΕ: Απόφαση για μετεγκατάσταση 40.000 προσφύγων από Ελλάδα & Ιταλία

Τη μετεγκατάσταση 40.000 προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία, αποφάσισε σήμερα το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο μηχανισμό θα λάβουν ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 6.000 ευρώ για κάθε άτομο που μετεγκαθίσταται.

Η απόφαση καθιερώνει προσωρινό και κατ’ εξαίρεση μηχανισμό μετεγκατάστασης προσφύγων από τις δύο χώρες σε άλλα κράτη – μέλη. Αφορά δε σε πρόσφυγες που έχουν φθάσει ή θα φθάσουν σε Ιταλία και Ελλάδα από τις 15 Αυγούστου 2015 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2017.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «το Συμβούλιο υιοθέτησε μια απόφαση για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας, προς όφελος της Ιταλίας και της Ελλάδας».

Την ικανοποίησή του που το Συμβούλιο έχει πλέον τη δυνατότητα να εκδώσει τη συγκεκριμένη απόφαση εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Ζαν Άσελμπορν, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συμβουλίου: «Αυτό είναι ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα. Πράγματι, οι πρώτες μετεγκαταστάσεις των ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας μπορεί να αρχίσουν γρήγορα».

Σημειώνεται τέλος ότι η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δε συνυπογράφουν την απόφαση.Σχόλια