Εφοριακός υπεξαίρεσε 341.000 ευρώ από τη ΔΟΥ Χολαργού λόγω… οικονομικών προβλημάτων

Εφοριακός υπεξαίρεσε 341.000 ευρώ από τη ΔΟΥ Χολαργού λόγω… οικονομικών προβλημάτων

Ποινική δίωξη για υπεξαίρεση σε βάρος του δημοσίου και για ψευδή βεβαίωση άσκησε η εισαγγελία Διαφθοράς σε γυναίκα εφοριακό που υπηρετούσε στη ΔΟΥ Χολαργού, μετά από προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, η εφοριακός υπηρετούσε στη ΔΟΥ Χολαργού από το 2013 ως ταμίας-διαχειρίστρια.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν τον Νοέμβριο του 2015 υπάλληλοι της μονάδας εσωτερικού ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών διενήργησαν έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο σε παράβολα και χαρτόσημα, για το χρονικό διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2013 έως τις 18 Νοεμβρίου του 2015.

Όταν οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχό τους, ζήτησαν τα στοιχεία για τα παράβολα και τα χαρτόσημα προηγούμενων ημερών, αποκαλύφθηκε η δράση της εφοριακού.

Το τελικό απόθεμα εκείνη την ημέρα εμφανιζόταν να ανέρχεται στο ποσό των 577.232 ευρώ. Στην πραγματικότητα, όμως, ήταν πολύ μικρότερο, και υπεύθυνη ως εκ της ιδιότητάς της ήταν η εν λόγω εφοριακός.

Όπως διαπιστώθηκε τελικά, η υπάλληλος για να κρύψει τα ίχνη της υπεξαίρεσης, εξέδωσε διπλότυπο στις 17/11/2015 με το οποίο φερόταν ψευδώς να έχει πωλήσει χαρτόσημα και παράβολα ύψους 236.000 ευρώ.

Από την έρευνα οι οικονομικές επιθεωρήτριες διαπίστωσαν συνολικά έλλειμμα 341.000 ευρώ.

Η υπάλληλος, όταν βρέθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, παραδέχθηκε την πράξη της, την οποία απέδωσε σε σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Μάλιστα, ως ένδειξη καλής θέλησης επέστρεψε στην υπηρεσία της ποσό 5.000 ευρώ και παράλληλα υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει και τα υπόλοιπα.

Σημειώνεται ότι η εφοριακός έχει ήδη τεθεί σε αναστολή άσκηση των καθηκόντων της και σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ανακριτή Διαφθοράς, στον οποίο θα διαβιβαστεί η δικογραφία για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης.

Σχόλια