Εγκρίθηκε δαπάνη €75εκ. για χορήγηση προνοιακών παροχών σε Άτομα με Αναπηρία #ΑΜΕΑ

Εγκρίθηκε δαπάνη €75εκ. για χορήγηση προνοιακών παροχών σε Άτομα με Αναπηρία #ΑΜΕΑ

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 75 εκατ. ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων, προκειμένου να επιχορηγηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη των δαπανών χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία.

 


Σχόλια