Εγκρίθηκε ο γενικός κανονισμός προσωπικού της ΕΡΤ

Εγκρίθηκε ο γενικός κανονισμός προσωπικού της ΕΡΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, ενέκρινε το κείμενο του Γενικού Κανονισμού του Προσωπικού της εταιρείας, ο οποίος θα ισχύει από την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στη Διαύγεια.

Ο εν λόγω κανονισμός ρυθμίζει θέματα προσωπικού όσον αφορά προσλήψεις, ειδικότητες, ιεραρχία κλπ. Αντιθέτως, δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, αμοιβές, ωράριο, άδειες, προϋπηρεσία.

Η διοίκηση της ΕΡΤ απηύθυνε πρόσκληση προς τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στο ραδιομέγαρο, για την έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων.

Τέλος, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε το οργανόγραμμα της ΕΡΤ, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή.Σχόλια