Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Έκτακτη Σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι Υπουργοί Εσωτερικών είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Χορήγησης Ασύλου και την αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος έχει ως στόχο την καθιέρωση ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου.

Οι Υπουργοί Εσωτερικών προέβησαν, επίσης, σε γενική ανασκόπηση της μέχρι σήμερα δράσης της ΕΕ ως προς τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης.  Σε αυτό το πλαίσιο, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε σχέση με την εφαρμογή των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2016 και της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.  Κοινή διαπίστωση ήταν η ανάγκη εφαρμογής των συμφωνηθέντων από πλευράς της Τουρκίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα των επιστροφών από την Ελλάδα προς την Τουρκία και της επανεγκατάστασης από την Τουρκία προς την ΕΕ.Σχόλια