Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ προωθεί η Κομισιόν

Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ προωθεί η Κομισιόν

Σχέδιο δράσης για τον  εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ στην ΕΕ παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν προκειμένου να καταπολεμηθεί η απάτη, να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, καθώς επίσης να ενισχυθεί το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Υπενθυμίζεται ότι, η απόκλιση μεταξύ των αναμενόμενων και των εισπραχθέντων εσόδων από τον ΦΠΑ στα κράτη μέλη (βλ. «υστέρηση ΦΠΑ»),   ανήλθε περίπου σε 170 εκατομμύρια ευρώ το 2013, επιφέροντας απώλεια εσόδων ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν πρόκειται να υποβάλει πρόταση για την θέσπιση οριστικών κανόνων για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο ΦΠΑ το 2017. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι διασυνοριακές συναλλαγές θα εξακολουθήσουν να φορολογούνται βάσει των συντελεστών του κράτους μέλους προορισμού, αλλά ο τρόπος είσπραξης των φόρων θα αλλάξει σταδιακά προς ένα σύστημα που θα προσφέρει μεγαλύτερη προστασία έναντι της απάτης.

Επίσης, η  Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει μέχρι το τέλος του 2016 νομοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Ταυτόχρονα, αναμένεται να συγκροτηθεί μια δικτυακή πύλη σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να  διασφαλίζει ένα απλό σύστημα είσπραξης του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις και ένα αρτιότερο σύστημα συλλογής εσόδων για τα κράτη μέλη.

 

Πηγή: EurActiv.grΣχόλια