Έναρξη για το 39ο Διεθνές GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ  – ΠΙΑΝΟ

Έναρξη για το 39ο Διεθνές GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ – ΠΙΑΝΟ

Την Παρασκευή 15 έως Κυριακή 24 Μαΐου 2015 αρχίζει το 39ο Grand Prix Μαρία Κάλλας για Πιάνο που διοργανώνουν το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Athenaeum με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.
Στο 39ο Διεθνές Grand Prix Μαρία Κάλλας για Πιάνο, μετά και από τα πέντε χρόνια μη διοργάνωσής του επιλέχθηκαν να πάρουν μέρος νέοι σολίστες, (έως 32 ετών), από: Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ιαπωνία, Κίνα, Ταϊβάν και Ν. Κορέα, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ενός από τους πιο δύσκολους και απαιτητικούς διαγωνισμούς πιάνου ο οποίος απαιτεί από τους συμμετέχοντες να ερμηνεύουν 7 κοντσέρτα και να διαγωνίζονται σε κύκλο ρεσιτάλ με μεγάλα και απαιτητικά έργα.Σχόλια