Ένας Έλληνας στους 121 Yοung Global Leaders για το 2016

Ένας Έλληνας στους 121 Yοung Global Leaders για το 2016

Ο Πρόεδρος των εταιρειών Antipollution A.N.E. & GREEN A.E. κος Βύρων Βασιλειάδης, επιλέχθηκε ως ένας από τους 121 Young Global Leaders (YGL) για το 2016 από το World Economic Forum.

Το φόρουμ των Young Global Leaders αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο από πολιτικούς, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, καλλιτέχνες καθώς και μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι οποίοι διαθέτουν την ικανότητα να επηρεάσουν σημαντικά τα παγκόσμια ζητήματα διαμορφώνοντας στο μέλλον την παγκόσμια πολιτική, οικονομική και κοινωνική ατζέντα.

Η επιλογή των μελών πραγματοποιείται κάθε χρόνο αναγνωρίζοντας τους πιο καινοτόμους επιχειρηματικά και κοινωνικά σκεπτόμενους νέους άνδρες και γυναίκες ηλικίας κάτω των 40 ετών με όραμα έναν καλύτερο κόσμο.

Ο κος Βύρων Βασιλειάδης, αναγνωρίζοντας την αξία αλλά και την ευθύνη που φέρει ο τίτλος του Young Global Leader, θα ενισχύσει τις προσπάθειες του φόρουμ για την εύρεση νέων προτάσεων με σκοπό μια καλύτερη κοινωνία για όλους.

 

Πηγή: CNN Greece

 Σχόλια