Ενισχύονται οι αρμοδιότητες Δραγασάκη, ο οποίος θα προεδρεύει σε ΚΥΣΟΙΠ & ΚΥΣΚΟΙΠ

Ενισχύονται οι αρμοδιότητες Δραγασάκη, ο οποίος θα προεδρεύει σε ΚΥΣΟΙΠ & ΚΥΣΚΟΙΠ

Στην ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής και την επίσημη σύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής προχώρησε η κυβέρνηση, με πράξη του υπουργικού συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, με την οποία ενισχύονται σημαντικά οι αρμοδιότητες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, ως προέδρου των δύο οργάνων.

Το ΚΥΣΟΙΠ –το οποίο θα συνεδριάζει τουλάχιστον ανά 15νθήμερο- θα έχει αρμοδιότητα για τον συντονισμό, την προώθηση και την υλοποίηση του οικονομικού προγράμματος, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος καθώς και τα θέματα ανταγωνισμού και ελέγχου της αγοράς.

Επίσης, το ΚΥΣΟΙΠ θα είναι αρμόδιο για την επεξεργασία και διαμόρφωση των στρατηγικών της κυβέρνησης για τη διαπραγμάτευση του δημοσίου χρέους.

Αντίστοιχα, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής, θα προεδρεύει και πάλι ο Γιάννης Δραγασάκης ενώ θα μετέχουν οι υπουργοί Παιδείας, Εργασίας, Υγείας και Πολιτισμού. Όλοι οι υπόλοιποι υφυπουργοί ή αναπληρωτές υπουργοί που θα καλούνται ή θα παρίστανται, δε θα έχουν δικαίωμα ψήφου.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.Σχόλια