Ένταξη της Γραμμής Στήριξης της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. στον Πίνακα Τηλεφωνικών Γραμμών Στήριξης για Θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ένταξη της Γραμμής Στήριξης της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. στον Πίνακα Τηλεφωνικών Γραμμών Στήριξης για Θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η προσφορά της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) στον τομέα της πρόνοιας για τα άτομα με ρευματικά νοσήματα (ενημέρωση και καθοδήγηση, ηθική συμπαράσταση και επαγγελματικός αναπροσανατολισμός) εμπλουτίσθηκε και ενισχύθηκε τα τελευταία οχτώ χρόνια από την τηλεφωνική γραμμή ψυχο…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια