Εντοπίστηκαν στην αγορά ακατάλληλα προϊόντα

Εντοπίστηκαν στην αγορά ακατάλληλα προϊόντα

Σειρά προϊόντων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας των Μέσων Ατομικής Προστασίας ανακοινώνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Πρόκειται για “ζώνη αναρρίχησης, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Wild Country, ονομασίας `Syncro Harness`, με τύπο/αριθμό “Type C. 2016 Model Year” και κωδικό παρτίδας 01 A 01 16, η οποία εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού λόγω πιθανής υποχώρησης της μπούκλας ασφαλείας κατά τη χρήση και πτώσης του χρήστη από ύψος. Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά”.

Ακατάλληλα είναι και “μπρατσάκια, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας ΐΜΐ Original, άγνωστης ονομασίας, τα οποία εντοπίστηκαν στη Βουλγαρία. Το προϊόν έχει μόνο ένα θάλαμο πλήρωσης και κατά συνέπεια ενέχει κίνδυνο πνιγμού. Επίσης, οι οδηγίες χρήσης είναι ελλιπείς”.

Η αρμόδια Αρχή της Βουλγαρίας απαίτησε την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Στον κατάλογο των ακατάλληλων προϊόντων συγκαταλέγονται και “γάντια εργασίας, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Blackfox, ονομασίας Lederhandschuhe, με τύπο/αριθμό CB1058 και γραμμικό κωδικό 3 414902839083, τα οποία εντοπίστηκαν στη Γερμανία”.

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθότι περιέχει μέχρι και 6,3 mg/kg Χρώμιο (VI) το οποίο δυνατόν να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στον χρήστη. Ο κατασκευαστής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

Ακατάλληλα είναι επίσης, παιδικά γυαλιά ηλίου, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Boots, ονομασίας “Kids Sunglasses”, με τύπο/αριθμό “Style code = 26BOK002F Item code = 64 11 665” και γραμμικό κωδικό 5045096411663, τα οποία εντοπίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο εκδορών και πνιγμού λόγω πιθανής αποκόλλησης του πλαστικού λουλουδιού και έκθεσης αιχμηρής βίδας. Ο κατασκευαστής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

Μπρατσάκια, κινεζικής προέλευσης και εμπορικής επωνυμίας Bestway, ονομασίας Splash and play, με τύπο/αριθμό 32042 και κωδικό παρτίδας BWSHE22403S “2014-11-20”, τα οποία εντοπίστηκαν στην Φινλανδία, κρίνονται επίσης ακατάλληλα.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο πνιγμού λόγω πιθανής διαρροής εξαιτίας ανεπαρκούς ανθεκτικότητας των πλαστικών ραφών. Η αρμόδια Αρχή της Φινλανδίας απαγόρευσε την εμπορία του προϊόντος ενώ ο προμηθευτής το απέσυρε από την αγορά.

Τέλος, και πάλι, πρατσάκια, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Proaqua, με τύπο/αριθμό 34-9428 και κωδικό παρτίδας 2015, τα οποία εντοπίστηκαν στην Φινλανδία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο πνιγμού λόγω πιθανής διαρροής από τις βαλβίδες σε περίπτωση που τα καπάκια τους δεν σφηνωθούν πλήρως. Η αρμόδια Αρχή της Φινλανδίας απαίτησε την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες με κωδικούς A12/0964/16, A12/0991/16, A12/0974/16, A12/0981/16, A11/0073/16 και A11/0074/16 (32η και 33η εβδομάδα) στην ιστοσελίδα του RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405618.Σχόλια