ΕΟΤ: Επιστρέφουν 61 υπάλληλοι από το καθεστώς διαθεσιμότητας

ΕΟΤ: Επιστρέφουν 61 υπάλληλοι από το καθεστώς διαθεσιμότητας

Την επαναφορά 61 υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού από το καθεστώς διαθεσιμότητας σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του οργανισμού υπέγραψε η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κυρία Ελενα Κουντουρά.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, που δημοσιεύεται σήμερα στο ΦΕΚ (Β΄ 1076/8.6.2015), και σε εφαρμογή του επονομαζόμενου «νόμου Κατρούγκαλου», Ν.4325/2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνσηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», επανέρχονται:

«Α) 26 μόνιμοι υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στον ΕΟΤ, λόγω κατάργησης συγκεκριμένου αριθμού θέσεων του κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων» και

«Β) 35 υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στον ΕΟΤ, λόγω κατάργησης συγκεκριμένου αριθμού θέσεων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού».

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι επανέρχονται με τον ίδιο βαθμό και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τον χρόνο θέσης τους σε διαθεσιμότητα. Οσον αφορά τη συνολική δαπάνη, που προκαλείται στον κρατικό προϋπολογισμό από τη συγκεκριμένη απόφαση, ανέρχεται σε 761.98,28 ευρώ για τον τρέχον έτος και 1.306.248,48 ευρώ για το 2016.

Όπως σημειώνεται, «το γεγονός ότι στους 58 από τους 61 υπαλλήλους καταβάλλονται ήδη αποδοχές διαθεσιμότητας, συνεπώς, η πραγματική επιπλέον δαπάνη ανέρχεται σε 218.695,47 ευρώ για το τρέχον έτος και σε 374.906,52 ευρώ για το επόμενο».Σχόλια