Επαναφορά του φορολογικού πιστοποιητικού

Επαναφορά του φορολογικού πιστοποιητικού

Στην επαναφορά της χρήσης του φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών δεν ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2016, φαίνεται να προχωρά  η κυβέρνηση.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρει πως το φορολογικό πιστοποιητικό συμβάλει στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, καθώς ο υφιστάμενος φορολογικός μηχανισμός δεν έχει την δυνατότητα να καλύψει τα προβλήματα που καλύπτει το φορολογικό πιστοποιητικό.
Η κυβέρνηση θέλει ο ελεγκτικός μηχανισμός να στραφεί σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής οι οποίες παραγράφονται σε λίγο καιρό και στη βάση αυτή θέλει να επαναφέρει το φορολογικό πιστοποιητικό, ώστε να διασφαλίσει τη φορολογική συμμόρφωση, χωρίς να «σπαταλήσει» πόρους της φορολογικής διοίκησης.
Σημειώνεται πως το πιστοποιητικό αφορά στις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και γραφεία ορκωτών. Από την υποχρέωση εξαιρούνται εταιρείες με ακαθάριστα έσοδα μέχρι των 150.000 ευρώ ετησίως.

Να σημειωθεί ότι οι υπόχρεοι  για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό επιβαλλόταν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως και 40.000 ευρώ ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που είχαν πραγματοποιήσει.
Πρέπει να σημειωθεί πως η κατάργηση του πιστοποιητικού ήταν αίτημα πολλών ΑΕ και ΕΠΕ, καθώς η έκδοση του συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

 Σχόλια