Επιδότηση 100 ευρώ από τη ΔΕΗ: Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Επιδότηση 100 ευρώ από τη ΔΕΗ: Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Επιδότηση εφάπαξ ύψους 100 ευρώ στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ δικαιούνται οι καταναλωτές στην Περιφέρεια Αττικής, που είναι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ,  έχουν υπογράψει συμφωνία διακανονισμού και την τηρούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διακανονισμών της ΔΕΗ.

Μετά τον προσδιορισμό των καταναλωτών που πληρούν τις προϋποθέσεις καθ’ έκαστη ημερομηνία αναφοράς, η ΔΕΗ ενημερώνει την Περιφέρεια Αττικής για τη δαπάνη. Η δε Περιφέρεια Αττικής καταβάλλει στη ΔΕΗ το αντίστοιχο ποσό. Εν συνεχεία η ΔΕΗ, εντός ενός μηνός πιστώνει με το ποσό των 100 ευρώ το λογαριασμό όλων των καταναλωτών, που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και για τους οποίους η Περιφέρεια Αττικής κατέβαλε το σχετικό ποσό. Ως ημερομηνία αναφοράς δε, ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία γίνεται ο προσδιορισμός των καταναλωτών που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, η πρώτη ορίζεται στις 31/1/2016 και η δεύτερη στις 31/5/2016.

Την προγραμματική Σύμβαση υπέγραψε η περιφερειάρχης Αττικής,  με το Γενικό Διευθυντή Εμπορίας της ΔΕΗ, Λάζαρο Καραλάζο.

 Σχόλια