Επεισόδια έξω από την Βουλή (pics)

Επεισόδια έξω από την Βουλή (pics)

Επεισόδια είχαμε έξω από την Βουλή, κατά την διάρκεια της πορείας του ΠΑΜΕ.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 14:0000 έφοδο έκανε μία ομάδα από την πορεία, μέλη του ΠΑΜΕ και του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και προσπάθησαν να εισβάλουν στη Βουλή, όπου συζητείται το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα. Ωστόσο αστυνομικοί (δυνάμεις ΥΜΕΤ) τους εμπόδισαν και ήρθαν στα χέρια με τους διαδηλωτές κάνοντας χρήση χημικών.

ÌéêñïÝíôáóç åðéêñáôçóå óôçí ðïñåßá ôùí ðñùôïâÜèìéùí óùìáôåßùí,üôáí ïìÜäá äéáäçëùôþí ðñüóðáèçóå íá åéóâÜëåé óôçí âïõëÞ áðü ôçí ìðñïóôéíÞ åßóïäï,ÐáñáóêåõÞ 12 Éáíïõáñßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Σχόλια