Έρευνα: Τα επαγγέλματα που προκαλούν το μεγαλύτερο άγχος

Έρευνα: Τα επαγγέλματα που προκαλούν το μεγαλύτερο άγχος

Το πανεπιστήμιο του Μπάφαλο, έκανε μια έρευνα με αντικείμενο τα επαγγέλματα που θεωρούνται ως τα πιο στρεσογόνα.

Τα επτά επαγγέλματα στα οποία οι εργαζόμενοι  εμφανίζουν τα πιο υψηλά επίπεδα άγχους είναι:

  • Νοσοκόμοι – Νοσηλευτές
  • Σερβιτόροι
  • Κοινωνικοί λειτουργοί
  • Εργαζόμενοι στην Υγεία
  • Καλλιτέχνες
  • Δάσκαλοι
  • Τεχνικοί υποστήριξης
  • Οικονομικοί σύμβουλοι

 Σχόλια