ΕΡΤ: Αναβίωση συμβάσεων 2.111 εργαζομένων – Παράταση σύμβασης με την Digea, αλλά με μικρότερο τίμημα

ΕΡΤ: Αναβίωση συμβάσεων 2.111 εργαζομένων – Παράταση σύμβασης με την Digea, αλλά με μικρότερο τίμημα

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ η αναβίωση των συμβάσεων 2.111 εργαζομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 16Α του ν.4173/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επίσης, το δ.σ. ενέκρινε το σχέδιο παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος, μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και της Digea, έως τις 30 Απριλίου 2016, με μείωση της μηνιαίας αμοιβής που υποχρεούται να καταβάλλει η ΕΡΤ.Σχόλια