ΕΣΑμεΑ: Προτάσεις για θεσμικές αλλαγές υπέρ των ΑμεΑ

ΕΣΑμεΑ: Προτάσεις για θεσμικές αλλαγές υπέρ των ΑμεΑ

Σειρά παρεμβάσεων πραγματοποιεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η εθνική συνομοσπονδία ΑμεΑ, με στόχο την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος. Με δύο επιστολές της ζητά να τεθούν άμεσα σε ισχύ το άρθρο 12 και το άρθρο 13 του ν. 4331.

Συγκεκριμένα η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά την άμεση έκδοση εγκυκλίου για το άρθρο 12 του ν. 4331/2015 «Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΓΑ περί συνοδείας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) δικαιούχων Λ.Α.Ε.».

Όπως επισημαίνεται στο άρθρο: «Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. που λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση και συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, καθώς και στο εκδρομικό πρόγραμμα εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του Λ.Α.Ε., έχουν τη δυνατότητα να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται σχετικό δελτίο του Λ. Α. Ε. συμμετοχής στο ίδιο πρόγραμμα».

Πρόκειται για πολύ θετικό βήμα το γεγονός ότι ο Νομοθέτης πήρε υπόψη του τις προτάσεις του αναπηρικού κινήματος και πρόσθεσε την παροχή δυνατότητας συνοδού σε συνταξιούχους του ΟΓΑ με μόνιμες και βαριές αναπηρίες».

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ την επιστολή.

Επίσης η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκδικεί να τεθεί άμεσα σε ισχύ το άρθρο 13 του ν. 4331. Συγκεκριμένα αναφέρει πως: «ζητά την άμεση έκδοση εγκυκλίου για το άρθρο 13 του ν. 4331/2015 «Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση».

Όπως επισημαίνεται στο άρθρο, «Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ.».

Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΕΣΑμεΑ και των φορέων – μελών της και είχε ενταχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή του υπουργείου Εργασίας που συζητούσε την πρόβλεψη μοριοδότησης των ατόμων με αναπηρία στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας.

Η νομοθέτηση αυτού του αιτήματος αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη στην άρση συγκεκριμένων εμποδίων, ενάντια στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία. Γίνεται πλέον σαφής η διάκριση μεταξύ του επιδόματος, που το κράτος είναι υποχρεωμένο να παρέχει στον πολίτη με αναπηρία για το κόστος της Αναπηρίας του και της αμοιβής για την εργασία του».Σχόλια