Εξελίξεις σχετικά με τις 100 δόσεις

Εξελίξεις σχετικά με τις 100 δόσεις

Νέα ευκαιρία επανένταξης στο πρόγραμμα των 100 δόσεων δίνει το Υπουργείο Εργασίας στους οφειλέτες που είχαν τεθεί προηγουμένως εκτός της ρύθμισης, λόγω νέων ασφαλιστικών οφειλών που δεν σχετίζονται με τρέχουσες εισφορές.
Η εγκύκλιος του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλου στα Ταμεία συγκεκριμένα διαμηνύει ότι, «όσοι οφειλέτες έχουν απολέσει τη ρύθμιση του ν. 4321/2015, λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές, και εφόσον πληρούν και τις άλλες προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και δύνανται να τη συνεχίσουν, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, αν αυτή δεν είχε απολεσθεί».
Ύστερα από την τροποποίηση που έγινε με τον ν. 4324/2015, προβλέφθηκε η δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου των ασφαλιστικών οφειλών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την 1-4-2015.

Σχόλια