Εξώδικη διαμαρτυρία από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Εξώδικη διαμαρτυρία από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

1. Του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σεβαστουπόλεως, αριθμός 113, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
2. Του σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδίας Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καυκάσου, αριθμός 8, όπ…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια