Φυλάκιση έως 5 χρόνια & πρόστιμο για ρατσιστικές διακρίσεις & συσσίτια «μίσους»

Φυλάκιση έως 5 χρόνια & πρόστιμο για ρατσιστικές διακρίσεις & συσσίτια «μίσους»

Με φυλάκιση από τρεις μήνες έως πέντε χρόνια, και πρόστιμο 1.500 ευρώ, τιμωρείται η πρόσφορα αγαθών ή υπηρεσιών, εφόσον αποκλείονται από καταφρόνηση άτομα λόγω φυλής, χρώματος, καταγωγής, θρησκείας αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, όπως προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο Σύμφωνο Συμβίωσης.

Μάλιστα, εάν συμμετέχουν δυο ή περισσότερα άτομα, η φυλάκιση ανέρχεται σε 6 μήνες έως 5 χρόνια και το πρόστιμο 5 έως 25 χιλιάδες ευρώ.Σχόλια