Φόρο στις πολυεθνικές του ψηφιακού χώρου, Facebook & Google ετοιμάζει το Ισραήλ

Φόρο στις πολυεθνικές του ψηφιακού χώρου, Facebook & Google ετοιμάζει το Ισραήλ

Την άντληση φορολογικών εσόδων στο χώρο του εμπορίου, μέσω της φορολόγησης των πολυεθνικών του ψηφιακού χώρου, Facebook Inc. και Google, βάζει ως στόχο το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη Φορολογική Αρχή του Ισραήλ, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος του εμπορίου σήμερα γίνεται μέσου του διαδικτύου, πλέον θεωρείται «σταθερή πηγή πλούτου» και υποκείμενη σε φορολόγηση, μολονότι συντελείται εικονικά – ψηφιακά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι συγκεκριμένες πολυεθνικές θα κληθούν να πληρώνουν κανονικά ΦΠΑ για τις δραστηριότητές τους, ο οποίος στο Ισραήλ κυμαίνεται στο 17%.

Σημειώνεται ότι, επικριτές της μέχρι σήμερα πολιτικής των ισραηλινών αρχών στο φορολογικό, είχαν κατονομάσει τη Facebook και τη Google, σημειώνοντας ότι η μη φορολόγηση των δραστηριοτήτων τους τούς δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ισραηλινών επιχειρήσεων.Σχόλια