Φόρος και στα συμβόλαια ζωής διάρκειας μεγαλύτερης των δέκα ετών

Φόρος και στα συμβόλαια ζωής διάρκειας μεγαλύτερης των δέκα ετών

Και στα συμβόλαια του κλάδου ζωής διάρκειας μεγαλύτερης των δέκα ετών επιβαρύνονται με φόρο 4%, φορολογία που ίσχυε μέχρι τώρα για τα συμβόλαια διάρκειας μικρότερης των δέκα ετών. Το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στη βουλή προσδοκά να φέρει για το δημόσιο έσοδα ύψους 75,6 εκατ. ευρώ από την αύξηση του φόρου στα ασφάλιστρα, ενώ η συνολική επιβάρυνση ανά κλάδο κυμαίνεται για τον ασφαλισμένο στο 4%-4,5%. Ειδικότερα:

  • Στα ασφάλιστρα πυρός, ο συντελεστής φόρου θα αυξηθεί από το 20% που είναι σήμερα στο 25% (το συνολικό ποσό που θα καταβάλει ο πελάτης θα ακριβύνει κατά 4,2%)
  • Στα ασφάλιστρα οχημάτων ο συντελεστής θα ανεβεί από το 10% στο 15% (συνολική επιβάρυνση πελάτη στο +4,5%).
  • Στα συμβόλαια ζωής διατηρείται ο συντελεστής 4% για τα συμβόλαια διάρκειας μικρότερης των 10 ετών ενώ μπαίνει φόρος 4% και στα συμβόλαια ζωής διάρκειας μεγαλύτερης των δέκα ετών.
  • Στα συμβόλαια των λοιπών κλάδων ο φόρος παραμένει στο 10%.

Αναλυτικότερα η διάταξη έχει ως εξής:

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν.3492/2006 (Α΄ 210) τροποποιείται ως ακολούθως: «2. Αντικείμενο του φόρου, που επιβάλλεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, είναι τα απαιτητά ασφάλιστρα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε: α. 25%, επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός β. 4%, επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής γ.10%, επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων εξαιρουμένων των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένης της αστικής ευθύνης) για τα οποία ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 15 %.»

Η επιβολή πρόσθετης φορολογίας θα επιβαρύνει ως ένα βαθμό περαιτέρω την δοκιμαζόμενη ασφαλιστική αγορά, ενώ παράγοντες της αγορές υποστηρίζουν ότι ως αντιστάθμισμα θα πρέπει να υπάρξουν φορολογικές απαλλαγές στα συμβόλαια του κλάδου ζωής και υγείας.

Πηγή : isotimos.comΣχόλια