GRECOTEL: Ηγέτιδα δύναμη στη φιλοξενία και τη βιώσιμη ανάπτυξη

GRECOTEL: Ηγέτιδα δύναμη στη φιλοξενία και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν άρρηκτα συνδεδεμένες δράσεις για την αρμονική σχέση Τουρισμού και Περιβάλλοντος. Ο Όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη-Grecotel, ομεγαλύτερος στον κλάδο της ξενοδοχειακήςφιλοξενίας στην Ελλάδα, πρωτοπόρος από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην προστασίατης φύσης με την ίδρυση Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, έχει θέσει ως έναν απότους κύριους στόχους τη βιωσιμότητα, που αποτελεί τη βασική έμπνευση για τις κοινωνικές καιπεριβαλλοντικές δράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό και κατανοώντας πρώτηαπ’ όλους τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η βιωσιμότητα στον σύγχρονο κόσμο καιστη συνείδηση των επισκεπτών, των εργαζομένων, των ΜΜΕ και γενικότερα της κοινωνίας, η Grecotel αναπτύσσει δράσεις και πρωτοβουλίες που επιβεβαιώνουν την αταλάντευτηβούληση του Ομίλου να πρωτοπορεί σε αυτόντον τομέα όπως:

  • Η αποτελεσματικότερη λειτουργία των ξενοδοχείων
  • Η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, η προστασία των φυσικών πόρων, των ειδών και των οικοσυστημάτων τους
  • Οι ίσες ευκαιρίες για όλους και η συνεχής εκπαίδευση/κατάρτιση

Με την εμπειρία 45 χρόνων και με 32 ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την ελληνική επικράτεια που εφαρμόζουν τα διεθνή στάνταρντς στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη, η Grecotel θεωρείται πρότυπο στηνξενοδοχειακή βιομηχανία της Μεσογείου για τις περιβαλλοντικές της πολιτικές. Η στρατηγική του Ομίλου θέτει εφικτούς στόχους που συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα με τα απαιτούμενα περιβαλλοντικά μέτρα, αναβαθμίζοντας περαιτέρω το τουριστικό της προϊόν.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, η Grecotel λειτουργεί με συνέπεια και διαφάνεια δίνοντας αξία στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στον άνθρωπο. Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτισμού συνεχίζει να πρωτοπορεί και να προωθεί περιβαλλοντικές δράσεις, εντός και εκτός των ξενοδοχείων του Ομίλου, μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος ευαισθητοποίησης κι εκπαίδευσης με πρωτοποριακές ιδέες και συμμετοχές σε καινοτόμα προγράμματα έρευνας.

Η στρατηγική του Ομίλου για την αειφορίαφτάνει πέρα από τις πύλες των ξενοδοχείων μας για να διατηρήσει και να προστατεύσει την τοπική κοινωνία και κατ’ επέκταση τον πλανήτη και τους πόρους του. Ο Όμιλος επικεντρώνεταιστη μείωση του αποτυπώματός του, στην κατασκευή πιο βιώσιμων κτιρίων, στην κατασκευή μιας αλυσίδας εφοδιασμού με μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση, υποστηρίζοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες διατήρησης των οικοσυστημάτων και εμπνέοντας τους συνεργάτες και τους επισκέπτες για να υποστηρίξουν αυτέςτις προσπάθειες.

Η Grecotel δεσμεύεται να εφαρμόζει τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης όπως παρουσιάστηκαν στην ατζέντα του UN 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη και συμβάλλει ενεργά στις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες για την υλοποίησήτους. Ο Όμιλος, με πνεύμα εταιρικής συνεργασίας και ρεαλισμού, επιλέγει τις σωστές ενέργειες ώστε να βελτιώσει τη ζωή για τις μελλοντικές γενιές και ταυτόχρονα να αναδείξει τη σημασία που έχει ο κλάδος του τουρισμού σε αυτή τη διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 10% του ΑΕΠ και της απασχόλησης παγκοσμίως, ο Όμιλος εφαρμόζει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που στοχεύει στη συνεκτική και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, που με τη σειρά της συνδέεται άμεσα με την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται. Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι η Grecotelαποτελεί, λόγω της διαχρονικής και πρωτοποριακής πολιτικής της στην προστασία του περιβάλλοντος, παράδειγμα για τουριστικές σχολές και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Τα περιβαλλοντικά μέτρα περιλαμβάνουν δράσεις όπως:

Ανακύκλωση και σωστή χρήση των ανακυκλώσιμων και φυσικά βιοδιασπώμενων υλικών.

Σωστή διαχείριση και εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, καθώς και ορθή διαχείριση των λυμάτων με στόχο και την εξισορρόπηση σε οικονομικά οφέλη.

Ελαχιστοποίηση της μόλυνσης των υδάτων, της γης και της ατμόσφαιρας.

Καθαρισμός των ακτών με την ευαισθητοποίηση και συνεργασία, επισκεπτών, εργαζομένων, τοπικών φορέων και ΜΜΕ.

Προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων της χλωρίδας και της πανίδας. Τα ξενοδοχεία της Grecotel είναι πρωτοπόρα στην προστασία της υπό εξαφάνιση χελώνας καρέτα-καρέτα και του φυσικού περιβάλλοντός της σε συνεργασία μετον σύλλογο Αρχέλων.

Ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος στην ανακαίνιση των ξενοδοχειακών της μονάδων ή στην κατασκευή νέων, με σκοπό τη μείωση του αποτυπώματος του Ομίλου.

Δημιουργία αλυσίδας εφοδιασμού με μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση.

Η Grecotel είναι επίσης πρωτοπόρος, λόγω και της μεγάλης αγάπης του προέδρου και ιδρυτή της Νίκου Δασκαλαντωνάκηστη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Ο Όμιλος πρωτοστάτησε στη σύνδεση των ξενοδοχείων με την τοπική αγροτική παραγωγή μέσω της AgrecoFarms, της παραδοσιακής φάρμας της Grecotel στο Ρέθυμνο, με την προσφορά τωνπροϊόντων της στα μενού των ξενοδοχείων. Ταεξαιρετικά αυτά βιολογικά προϊόντα διατίθενταιμέσωτουe-shopAgrecoFarms, σταDutyFreeτης χώρας και σε διεθνείς αγορές.

Ο Όμιλος, θέλοντας να ενισχύσει τον τομέα της γεωργίας, εφαρμόζει στη φάρμα διάφορες πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν οργανικές και εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας οπωροκηπευτικών και δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν βιωματικά τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και καλλιέργειας αιώνων για το ελαιόλαδο, το μέλι και το κρασί, καταλήγοντας στο τέλος της ημέρας σε ένα μοναδικό παραδοσιακό κρητικό γλέντι στη βραβευμένη ταβέρνα AgrecoFarms.

Από το 1975, έτος ίδρυσης του Ομίλου Ν. Δασκαλαντωνάκη, έως σήμερα, έχουν απονεμηθεί πάνω από 2.000 βραβεία και διακρίσεις στην Grecotel, στα ξενοδοχεία, στον ιδρυτή και στη διοίκηση του Ομίλου για την προσφορά τους στην τουριστική ανάπτυξη, τη συνεισφορά τους στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στη στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την κοινωνική δράση του Ομίλου.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν σταματάει εδώ. Ο πρόεδρος του Ομίλου Νίκος Δασκαλαντωνάκης προχώρησεεδώ και ένα χρόνο σε μια σημαντική πρωτοβουλία: τη σύσταση του φιλανθρωπικού και πολιτιστικού φορέα «Νίκος Δασκαλαντωνάκης – NDF», με σκοπό τη συστηματοποίηση και τη διεύρυνση της κοινωφελούς προσφοράς, το «αντίδωρο», όπως ο ίδιος το ονομάζει, προς την κοινωνία, τόσο του ίδιου όσο και του Ομίλου. Οι τρεις πυλώνες δράσης του φορέααφορούν στη χορήγηση υποτροφιών σενέους, με έμφαση κυρίως στον τουρισμό, στη στήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη θέση της Ελλάδαςστον παγκόσμιο πολιτιστικό και τουριστικό χάρτη, όπως η ανασκαφή και το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας και η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξηςκαι της αειφορίας.

Σχόλια