Η αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης πλυσίματος των χεριών που παραδίδεται από το διαδίκτυο

Η αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης πλυσίματος των χεριών που παραδίδεται από το διαδίκτυο

Μια αποτελεσματική, παραδιδόμενη από το διαδίκτυο παρέμβαση πλυσίματος των χεριών, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τη μετάδοση των λοιμώξεων

Υπόβαθρο

Το πλύσιμο των χεριών για την πρόληψη της μετάδοσης των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος (RTI) υποστηρίζεται ευρέως, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Η1Ν1. Ωστόσο, ο ρόλος του πλυσίματος των χεριών αποτελεί θέμα συζητήσεων και δεν υπάρχει καμία επαρκής τυχαιοποιημένη απόδειξη μεταξύ των ενηλίκων σε περιβάλλοντα που δεν είναι μεταξύ των μη προνομιούχων. Στόχος μας ήταν να αξιολογήσουμε κατά πόσον μια διαδικτυακά παραδιδόμενη παρέμβαση για την τροποποίηση του πλυσίματος των χεριών θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των RTI μεταξύ των ενηλίκων και των μελών των οικιακών τους περιβαλλόντων.

Μέθοδοι

Προσκαλέσαμε άτομα που μοιράζονται το ίδιο οικιακό περιβάλλον, με ταχυδρομημένη πρόσκληση μέσω παθολόγων στην Αγγλία. Μετά τη συγκατάθεσή τους, οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν online από ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα υπολογιστή παραγωγής τυχαίων αριθμών, για να λάβουν είτε καθόλου πρόσβαση είτε πρόσβαση σε μία ειδική αυτοματοποιημένη διαδικτυακή παρέμβαση που μεγιστοποιούσε την πρόθεση για πλύσιμο των χεριών, παρακολουθούσε τη συμπεριφορά του πλυσίματος των χεριών, παρείχε εξατομικευμένη ανατροφοδότηση, ενίσχυε τις χρήσιμες νοοτροπίες και συνήθειες και αντιμετώπιζε τις αρνητικές πεποιθήσεις. Εγγράψαμε τους συμμετέχοντες σε μια πρόσθετη κοόρτη (τυχαιοποιήθηκαν να λαμβάνουν ή όχι παρέμβαση) για να εκτιμηθεί κατά πόσον το ερωτηματολόγιο κατά την αρχική εξέταση σχετικά με το πλύσιμο των χεριών θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμπεριφορά πλυσίματος των χεριών. Οι συμμετέχοντες δεν συγκαλύφθηκαν στην κατανομή της παρέμβασης, αλλά οι εντολές της στατιστικής ανάλυσης παράχθηκαν συγκαλυμμένες στην ομάδα. Το πρωτεύον τελικό σημείο ήταν ο αριθμός των επεισοδίων των λοιμώξεων του αναπνευστικού (RTI) στους συμμετέχοντες του δείκτη σε έναν τροποποιημένης πρόθεσης για θεραπεία πληθυσμό τυχαία καταταγμένων συμμετεχόντων, που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση σε 16 εβδομάδες. Αυτή η δοκιμή καταχωρίστηκε στο μητρώο ISRCTN με αριθμό ISRCTN75058295.

Ευρήματα

Κατά τη διάρκεια τριών χειμώνων από τις 17 Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 Μαρτίου 2013, εγγράψαμε 20.066 συμμετέχοντες και τους κατατάξαμε τυχαία να λαμβάνουν παρέμβαση (n=10.040) ή καμία παρέμβαση (n=10.026). 16.908 (84%) συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν με το ερωτηματολόγιο των 16 εβδομάδων (8.241 συμμετέχοντες δείκτη στην ομάδα παρέμβασης και 8.667 στην ομάδα ελέγχου). Μετά από 16 εβδομάδες, 4.242 άτομα (51%) στην ομάδα παρέμβασης ανέφεραν ένα ή περισσότερα επεισόδια RTI σε σύγκριση με τα 5.135 (59%) στην ομάδα ελέγχου (πολυμεταβλητή αναλογία κινδύνου 0·86, 95% ΔΕ 0·83 – 0·89, p<0·0001). Η παρέμβαση μείωσε τη μετάδοση των RTI (που αναφέρθηκαν εντός 1 εβδομάδας από ένα μέλος του οικιακού περιβάλλοντος) από και προς το πρόσωπο δείκτη. Σημειώσαμε μια ελαφρά αύξηση σε ελάσσονα αυτοαναφερόμενο ερεθισμό του δέρματος (231 [4%] από 5.429 στην ομάδα παρέμβασης έναντι 79 [1%] από 6.087 στην ομάδα ελέγχου) και δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ερμηνεία

Σε χρόνια χωρίς πανδημία, μια αποτελεσματική διαδικτυακή παρέμβαση με στόχο την αύξηση του πλυσίματος των χεριών θα μπορούσε να έχει σημαντική επίδραση στη μείωση της μετάδοσης λοιμώξεων. Εν όψει της αυξημένης ανησυχίας κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας και του πιθανού ρόλου του διαδικτύου όσον αφορά στην πρόσβαση σε συμβουλές, η παρέμβαση ενδέχεται επίσης να έχει αποτελεσματική εφαρμογή κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας.

Πηγή : isotimos.comΣχόλια